Rozwój płodu

Powstała w wyniku zapłodnienia komórka posiada już w tym momencie gotowy program swojego rozwoju. Płód rozwija się stale, od chwili zagnieżdżenia się jaja w macicy, co zazwyczaj następuje na jej przedniej lub tylnej ścianie. Przez 280 dni ciąży z jednej komórki powstaje skomplikowany organizm, mogący żyć względnie samodzielnie poza środowiskiem płodowym. Często ciążę dzieli się na 3 okresy trzymiesięczne, zwane trymestrami. Poniżej jest opisana ciąża oraz rozwój płodu w poszczególnych trymestrach

Pierwszy trymestr ciąży

Pierwszy trymestr zaczyna się tzw. wczesnym okresem rozwojowym trwającym około 2 tygodni. Jest to czas, jaki upływa od zapłodnienia do ukończenia procesu zagnieżdżania się jaja płodowego w macicy. Od tej chwili rozpoczyna się 3-tygodniowy okres zarodkowy, w którym pojawiają się tzw. Listki zarodkowe, czyli uszeregowane w trzy warstwy komórki. Zapoczątkowany zostaje w ten sposób proces ich różnicowania i specjalizacji, dający w efekcie proste tkanki zarodka, a następnie wyspecjalizowane tkanki i narządy tworzące podstawowe układy żywego organizmu. Około 5 tygodnia zaczyna się okres płodowy. Płód rośnie bardzo szybko, zwłaszcza na początku ciąży. Na przestrzeni całego życia nigdy już wzrost nie będzie tak gwałtowny. Od 2 miesiąca ciąży aż do jej końca ciężar ciała płodu zwiększa się 800-krotnie, a jego długość wzrasta 50-krotnie. W drugim miesiącu ciąży wszystkie narządy i układy są już prawie rozwinięte. Pod koniec pierwszego trymestru mózg wysyła sygnały do poszczególnych narządów, m.in. mięśnie reagują na bodźce i płód zaczyna się poruszać. Początkowo całe ciało reaguje aktywnością ruchową, ale szybko następuje specjalizacja ruchów, np. pojawiają się grymasy twarzy, zaciskanie dłoni w piąstkę, ruchy poszczególnych kończyn. Kobieta zaczyna odczuwać ruchy płodu już od 16 tygodnia. Jednak kobiety, będące po raz pierwszy w ciąży odczuwają ruchy dziecka nieco później, bo około 20 tygodnia.

Drugi trymestr ciąży

płód - dziecko w łonie matki podczas ciąży Drugi trymestr charakteryzuje się dalszym doskonaleniem narządów oraz wykształcaniem cech różniących człowieka od innych człekopodobnych. Ruchy płodu są już wyraźne. Około 5 miesiąca ciąży matka może nawet odróżnić obrót całego ciała płodu od ruchów jego nóżek. Serce bije prędko, około 120 – 160 uderzeń na minutę. Można za pomocą odpowiedniego badania usłyszeć szmer przepływającej krwi. Główka dziecka porasta włoskami, rosną brwi, a na plecach rąk i nóg paznokcie. Płód może mieć czkawkę, ziewa, zapada w drzemkę, a po przebudzeniu przeciąga się. Proporcje ciała są już niemal takie, jak przy urodzeniu. Brak jest jeszcze podściółki tłuszczowej. Skóra jest czerwona i pomarszczona, mózg płodu rozwija się intensywnie, na jego powierzchni pojawiają się bruzdy i zwoje.

Trzeci trymestr ciąży

Trzeci trymestr - następuje wtedy dalszy rozwój układu nerwowego, a zwłaszcza jego centralnej części. W korze mózgowej powstają ośrodki wzroku, słuchu, powonienia itd. Prawdopodobnie w tym okresie różnicuje się również osobowość płodu. Pod skórą rozwija się tkanka tłuszczowa, skóra wygładza się i przybiera odcień różowszy. Pod koniec trzeciego trymestru paznokcie dłoni i stóp rosną szybko. Ruchy płodu zmniejszają się i płód przyjmuje pozycję urodzeniową, a więc główką do dołu. Waga zbliża się do wagi urodzeniowej. Fazę prenatalną wieńczy poród.

© KOBIETAwCIĄŻY.pl | Polecane i przydatne | Index witryny | Kontakt