Dzieci po porodzie

Zdrowie pod kontrolą...

... i to od pierwszych chwil życia! Kiedy dziecko przychodzi na świat, położne i lekarz oceniają stan jego zdrowia. Maluszek jest ważony, mierzony (są szpitale, gdzie czynności te wykonywane są natychmiast po urodzeniu, w innych najpierw dba się o to, by dziecko mogło ,,przywitać się” z mamą - przytulić i najeść) oraz badany pod kątem kilku ważnych czynników. Po tym badaniu przyznaje mu się punkty (0- 10), oczywiście im więcej ich dostanie, tym mniej zastrzeżeń można mieć do jego stanu zdrowia. Obecnie coraz więcej dyskusji toczy się na temat sensu skali Apgar (bo o niej mowa), którą w wielu środowiskach uważa się za przestarzałą, a badania pozbawione obiektywizmu a niekiedy i sensu. Mimo to w zdecydowanej większości polskich szpitali noworodki ,,punktowane są” wzorem opracowanym przez lekarkę Virginię Apgar w 1953 roku. Za co przyznaje się punkty?

+ Appearance (kolor skóry). Jeśli jest cały różowy, maluszek otrzymuje 2 punkty. Sine kończyny to powód, by odebrać jeden z nich. Sinica całego ciała sprawi, że dziecko nie otrzyma ani 1 punktu w tej kategorii.
+ Pulse (puls). Jeśli tętno jest niewyczuwalne, maluch nie otrzyma punktów. Słabe przyda mu 1 punkt, natomiast silne i stabilne- 2 punkty.
+ Grimace (reakcja na bodźce). Dziecko kaszlące, czy kichające otrzyma 2 punkty; grymasy na twarzy to 1 punkt, natomiast jego brak- 0 punktów.
+ Activity (napięcie mięśni). Za brak napięcia mięśni noworodek nie otrzyma punktu; obniżone napięcie i zgięte kończyny dadzą 1 punkt, natomiast samodzielne ruchy i prawidłowe napięcie mięśni- 2 punkty.
+ Respiration (oddychanie). Brak oddechu to oczywiście 0 punktów, wolny i nieregularny- 1 punkt, a głośny płacz- 2 punkty.

Pierwsze litery poszczególnych "kategorii" w języku angielskim układają się w nazwisko lekarki. Jest to jeden z powodów, dla których zarzuca się tej skali subiektywizm i postuluje opracowanie nowszej, doskonalszej i dokładniejszej.

Badanie stanu zdrowia noworodka

noworodek - dziecko kilka godzin po porodzie Ale badanie stanu zdrowia noworodka nie ogranicza się jedynie do przypisania mu określonej ilości punktów w skali Apgar. W kolejnych dniach po narodzinach, jeszcze w szpitalu, noworodkowi bada się słuch (dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od kilku lat badanie to obejmuje wszystkie polskie noworodki) za pomocą specjalnego aparatu. Ponadto pobiera się ich krew w celu wykonania badań genetycznych w kierunku niektórych chorób (np. mukowiscydozy). Lekarz w każdej z kilku dób spędzonych w szpitalu osłuchuje także dziecko i w przypadku wykrycia tzw. szmerów (ma je wiele dzieci i zazwyczaj bywają niegroźne, świadczą jedynie o niedojrzałości układu krwionośnego oraz serca) może skierować malucha na bardziej szczegółowe badania. Sprawdzana jest także drożność układu pokarmowego (palpacyjnie) i ruchomość stawów biodrowych. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości w kwestii zdrowia dziecka, jak np. pojawiająca się żółtaczka, czy nawet ponadprzeciętny, długi, niemożliwy do uspokojenia płacz, dziecko może zostać skierowane na dodatkowe badania. Przed wypisem do domy należy bowiem rozwiać wątpliwości nie tylko lekarzy, ale także zatroskanych rodziców.

© KOBIETAwCIĄŻY.pl | Polecane i przydatne | Index witryny | Kontakt